Начало
Home
За нас
About
Клиенти
Clients
Партньори
Partners
Доставки
Delivery
Оферта
Offer
Контакти
Contacts
Тостове
Toasts
Франзели
French Bread
Хамбургери
Hamburgers
Принцеси
Princessеs
Джобове
Pockets
Земели
Zemel bread
Пици
Pizzas
Салати
Salads
Други
Other
Нови
New
Контакти
Ел Бъргър работи за Вас!

Можете да ни откриете на адрес:

гр. София 1715
ж.к. Младост 4, ТП бл.478
тел.: 02/ 975 46 00
GSM: 0898 66 99 05, 0898 66 99 06
e-mail: sales@elburger.bg
e-mail: el_burger@mail.bg
www.elburger.bgEl Burger works for you!

You can find us on the following address:


Sofia 1715
Mladost 4, TP next to 478 bl.
tell.: 02/ 975 46 00
Mobile: 0898 66 99 05, 0898 66 99 06
e-mail: sales@elburger.bg
e-mail: el_burger@mail.bg
www.elburger.bgУеб Дизайн: ПроСтудио