Начало
Home
За нас
About
Клиенти
Clients
Партньори
Partners
Доставки
Delivery
Оферта
Offer
Контакти
Contacts
Тостове
Toasts
Франзели
French Bread
Хамбургери
Hamburgers
Принцеси
Princessеs
Джобове
Pockets
Земели
Zemel bread
Пици
Pizzas
Салати
Salads
Други
Other
Нови
New
За нас

Ел Бъргър е специализирана фирма за производство на сандвичи и от началото на 2003г. произвеждаме и предлагаме на пазара висококачествени продукти.

Работим със завишени изисквания, какти санитарно-хигиенни, така и спрямо показателите за качество.

Имаме въведена НАССР система от средата на 2006г.

Транспортирането на готовата продукция се извършва изцяло с хладилен транспорт.

Използваните от фирмата модерни машини и обучения персонал гарантират постоянното качество на продукцията, а опаковките – по-дълги срокове на годност на продукцията.


****************************************************************************


El Burger is a specialised sandwich producer and has been producing only high-grade products since 2003.

We work with high level of quality and sanitary requirements.

Our HASSP system is registered in the middle of 2006.

Entirely refrigeratory delivery transport always provides you with fresh products.

The modern mashines we use and our highly qualifed personnel guarantee constantly production quality and our packaging-longer terms of expiry.

Уеб Дизайн: ПроСтудио